තවත් නියැදි ඇල්බම සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව, ඔබ වෙනුවෙන් අභිරුචිකරණය කරන්න, සහ ඔබට බුද්ධිය ලබා දෙන්න

අපි ගැන
Zhejiang Longde Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang Longde Pharmaceutical Co., Ltd. 1989 දී යුවාන් මිලියන 180 ක ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධනයකින් ආරම්භ කරන ලදී. එය ඉහළම චීන ව්‍යවසායන් 500න් එකක් වන Hangzhou Industrial Investment Group Co., Ltd. විසින් පාලනය කරනු ලබන රජය සතු ව්‍යවසායයකි. එය චීන වෛද්‍ය උපාංග කර්මාන්ත සංගමයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ඒකකය වන අතර Hangzhou City ද වේ. ඉවත දැමිය හැකි වඳ සිරින්ජ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂඥ සමාගමක්.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න හෝ හමුවීමක් වෙන්කරවා ගන්නතවත් හදාරන්න