Şpris öndüriji

KÖP MESELE ALBUMLAR ÜÇIN BIZ bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

Biz hakda
Zhejiang Longde Pharmaceutical Co., Ltd.

Zhejiang Longde Pharmaceutical Co., Ltd. hasaba alnan maýasy 180 million ýuana 1989-njy ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasynyň biri bolan Hangzhou Industrial Investment Group Co., Ltd. tarapyndan dolandyrylýan döwlet kärhanasy. Hytaý lukmançylyk enjamlary senagaty birleşiginiň, şeýle hem Hangzhou şäheriniň ýerine ýetiriji direktory. Bir gezek ulanylýan steril şprisleri öndürmekde ýöriteleşen kompaniýa.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläňKöpräk oka